ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා පවසයි. මෙරට ජාතික පාසල් සහ පළාත් සභා පාසල්, එකම පාසල් වර්ගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය. ගුරුවරුන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැඩසටහන්, තාක්ෂණය භාවිතය සමග පූර්ණ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිදු කිරීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම අදාළ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය කාලීන ලෙස වෙනස් ...

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ මතුව ඇති ගැටලු නිසි ලෙස අධ්‍යයනය කර, පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ එම ගැටලුවලට ලබාදිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳව සොයා බලා වාර්තා කිරීමට විද්වත් කමිටුවක් පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු කර්මාන්තකරුවන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදීය. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන් ඇතුළත්වන ...

Latest News