වියළි කාලගුණික තත්ත්වය මත ඇති විය හැකි ඕනෑම ආපදා තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සූදානම් බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා පවසයි. පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී රාජ්‍ය ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ පුරෝකථනවලට අනුව මාර්තු මස අග භාගයේදී හා අප්‍රේල් මාසයේ වර්ෂාව ලැබෙන බව දැනුම් දී ...

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ මතුව ඇති ගැටලු නිසි ලෙස අධ්‍යයනය කර, පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ එම ගැටලුවලට ලබාදිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳව සොයා බලා වාර්තා කිරීමට විද්වත් කමිටුවක් පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු කර්මාන්තකරුවන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදීය. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන් ඇතුළත්වන ...

Latest News